Dotace a Úvěry

ZELENÁ ÚSPORÁM

Naše společnost byla jako jedna z prvních zaregistrována v dotačním programu
ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Více informací na stránkách www.zelenausporam.cz

PROGRAM PANEL

Program PANEL byl vytvořen na podporu financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav. Tento dotační program je upraven Nařízením vlády č. 299/2001 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 325/2006 Sb.(platné od 1.7.2006).

Výše podpory:

  • Podpora se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru odpovídající snížení úroku z úvěru o 2% ročně.

  • Podpora je vyplácena v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

Další informace k programu panel (viz následující odkazy)

BANKOVNÍ ÚVĚRY

Zajistíme Vám financování u bankovních společností, přijďte se zeptat do našeho studia.

Copyright © 2010 - 2013 lainterier.cz, všechna práva vyhrazena